Lain-Lain Versi

1. Terdapat banyak versi sebenarnya yang ada berdasarkan "request" atau permintaan. Termasuk Rekod Jualan Emas, Carwash, Inventori Fail dan lain-lain. Walau bagaimana pun di sini hanya akan dipaparkan sebahagian yang relaven.

2. Invois dan Resit akan tersedia secara automatik selepas buton Jualan diklik. Sesetengah versi kami akan menghantar dua Sistem pilihan untuk anda. Satu sistem yang seperti dalan demo dan satu lagi adalah sistem yang akan menukar Invois kepada PDF dan menyimpan fail PDF tersebut secara automatik ke dalam folder.

3. Sebahagian Demo akan terdapat paparan yang kurang memuaskan. Ini disebabkan sistem dibuat mengikut paparan Netbook pada masa dahulu. Sistem sedang dikemaskini dari masa ke semasa. Tetapi sistem yang terbaru dan telah dikemaskini akan dikirim kepada anda apabila membuat pembelian. Semua pembelian sokongan adalah sepanjang hayat selagi anda menggunakan sistem ini.


1. Sistem Pengurusan Inventori 1.3Klik imej untuk besarkan

Sistem ini khas untuk kegunaan urusan Keluar Masuk stok. Amat berguna jika ada stor atau gudang. Dalam sistem ini tidak terdapat Jualan. Ini bukan sahaja untuk perniagaan tapi terbuka kepada sesiapa yang ingin berurusan dengan barang stor sama ada sekolah atau pejabat. Paparan dalam sistem ini masih boleh diedit atau diubah mengikut keperluan anda.

Harga : RM90.00

Download Demo


2. Sistem Pengurusan Inventori 1.3 BEKlik imej untuk besarkan

Beza dengan versi di atas adalah ini boleh menyokongan penggunaan "BARCODE SCANNER". Tetapi Scanner anda kena beli sendiri buat masa ini. Jenama direkomenkan adalah NETUM.

Harga : RM90.00

Download Demo


3. Sistem Pengurusan Inventori 1.5Klik imej untuk besarkan

Sistem ini khas untuk kegunaan urusan Keluar Masuk stok. Terdapat tambahan untuk Return Stok dan column Saiz dan Warna. Jadi sistem inventori ini adalah khas bagi pengurusan inventori textile/pakaian atau kasut. Bahkan yang memerlukan rekod saiz dan warna.

Harga : RM90.00

Download Demo


4. Sistem Pengurusan Inventori 1.5 BEKlik imej untuk besarkan

Sistem ini khas untuk kegunaan urusan Keluar Masuk stok. Terdapat tambahan untuk Return Stok dan column Saiz dan Warna. Jadi sistem inventori ini adalah khas bagi pengurusan inventori textile/pakaian atau kasut. Bahkan yang memerlukan rekod saiz dan warna. Versi ini boleh menyokongan penggunaan "BARCODE SCANNER".

Harga : RM90.00

Download Demo


5. Sistem Rekod ver Jualan AgenKlik imej untuk besarkan

Selain daripada rekod Jualan Runcit dan Online dan perkara yang asas. Terdapat juga rekod untuk para Agen. Anda hanya perlu daftar dengan mudah semua agen, yang penting adalah anda boleh daftar tanpa had. Seberapa ramai agen yang ada.

Harga : RM150.00

Download Demo


6. Sistem Rekod ver Agen (Jualan Terkumpul)Klik imej untuk besarkan

Beza dengan versi di atas adalah elemen Jualan Terkumpul. Setiap agen yang membuat jualan akan dikumpulkan semua Jumlah Jualan yang dibuat masing-masing. Pendaftaran agen juga adalah tanpa had.

Harga : RM150.00

Download Demo


7. Sistem Rekod Perniagaan HP ver 2.0Klik imej untuk besarkan

Sistem ini untuk perniagaan HP. Ada dua bahagian iaitu Jualan dan "Repair" baikpulih HP. Jualan adalah seperti sistem lain. Untuk "repair", sistem akan merekod Makluamt pelanggan dan Jenis HP. Anda akan mengetahui status sama ada HP telah atau sedang dibaikpulih atau sebaliknya. Ada dua bahagian stok akan dikira iaitu Stok Jualan dan Stok alat ganti khas untuk bahagian baikpulih.

Harga : RM100.00

Download Demo


8. Sistem Rekod Perniagaan HP BIKlik imej untuk besarkan

Beza dengan versi di atas hanya versi ini dalam Bahasa Inggeris.

Harga : RM100.00

Download Demo


9. Sistem Bengkel Kenderaan ver 4.0Klik imej untuk besarkan

Sistem ini bagi bengkel kenderaan sama ada motor, aircond atau motokar. Terdapat dua jenis cara rekod jualan iaitu melalui Tunai atau Hutang. Rekod hutang akan disimpan mengikut servis atau item yang dibeli. Untuk merekod upah "labour" anda boleh letak pada harga jualan dan kuantiti stoknya infiniti kerana labour tidak termasuk stok yang perlu dikira. Oleh itu semasa merekod Jualan, upah labour akan termasuk dalam total resit atau invois.

Harga : RM100.00

Download Demo


10. Sistem Bengkel Kenderaan ver 5.0Klik imej untuk besarkan

Paparan versi ini adalah sama versi 4.0. Berbeza dari segi pilihan jualan item yang banyak.

Harga : RM100.00

Download Demo


11. Sistem Rekod Perniagaan Bakery ver 3.0 PreOrderKlik imej untuk besarkan

Semua kos Bahan Mentah akan dikira dan direkodkan. Ini akan memberi gambaran sebenar kos perbelanjaan modal yang terlibat. Pre Order akan mengambil dan merekod semua tempahan. Nyatakan Deposit jika pelanggan membuat bayaran awal. Baki akan direkod kemudian setelah penghantaran dan bayaran penuh dibuat.

Harga : RM100.00

Download Demo


12. Sistem Rekod Perniagaan Bakery ver 3.0 BE PreOrderKlik imej untuk besarkan

Beza dengan diatas, yang ini boleh menyokong penggunaan Barcode Scanner.

Harga : RM100.00

Download Demo