Versi 4.0 +

1. Versi 4.0 + adalah sistem asas merekod aktiviti perniagaan. Terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Jualan Online, Belian, Ambilan dan Pulangan. Terdapat beberapa tambahan dan cara rekod yang berbeza mengikut bisnes masing-masing. Ini adalah berdasarkan "request" atau permintaan sebelum ini.

2. Pendaftaran Pelanggan adalah tanpa had.

3. Invois dan Resit akan tersedia secara automatik selepas buton Jualan diklik. Sesetengah versi kami akan menghantar dua Sistem pilihan untuk anda. Satu sistem yang seperti dalan demo dan satu lagi adalah sistem yang akan menukar Invois kepada PDF dan menyimpan fail PDF tersebut secara automatik ke dalam folder.

4. Sebahagian Demo akan terdapat paparan yang kurang memuaskan. Ini disebabkan sistem dibuat mengikut paparan Netbook pada masa dahulu. Sistem sedang dikemaskini dari masa ke semasa. Tetapi sistem yang terbaru dan telah dikemaskini akan dikirim kepada anda apabila membuat pembelian. Semua pembelian sokongan adalah sepanjang hayat selagi anda menggunakan sistem ini.


1. Version 4.0 (runcit On9)Klik imej untuk besarkan

Sistem ini merupakan sistem yang kedua dicipta selepas pengurusan inventori. Terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Jualan Online, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal. Pembekal juga boleh direkodkan. Pelanggan online boleh direkod tanpa had.

Harga : RM100.00

Download Demo


2. Version 4.0 (ahli)Klik imej untuk besarkan

Sistem ini berguna kepada anda yang mempunyai ahli dibawah anda. Masih terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal. Kali ini jualan on9 ditukar kepada Jualan Ahli. Anda boleh daftarkan ahli tanpa had. Jualan akan direkodkan seperti biasa.

Harga : RM100.00

Download Demo


3. Version 4.0 (untung by item)Klik imej untuk besarkan

Perbezaan hanya pada Column Untung di sheet Jualan. Kiraan ini adalah automatik dari perbezaan harga belian dan jualan. Anda tidak perlu susah untuk mengira untung per item yang terjual. Jumlahkan sahaja pada hujung bulan atau pada bila-bila masa. Masih ada terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Jualan Online, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


4. Version 4.0 (pelanggan hutang)Klik imej untuk besarkan

Ada dua tambahan pada sistem ini iaitu Jualan pelanggan dan Jualan Pelanggan Hutang. Jualan Hutang akan direkod pada sheet lain kerana ini belum menjadi pendapatan sebenar lagi cuma stok sudah berkurangan. Rekod hutang disimpan kemas dan sistematik. Rekod pelanggan yang buat bayaran boleh di kemaskini pada bila-bila masa. Masih ada terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


5. Version 4.0 (% diskaun)Klik imej untuk besarkan

Tumpuan kepada sistem ini adalah peratus diskaun. Anda boleh keyin diskaun mengikut peratus. Peratus diskaun ini terdapat di Jualan Runcit dan Online. Masih ada terdapat rekod Asas Belian, Jualan Online, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


6. Version 4.0 BE (runcit pelanggan)Klik imej untuk besarkan

Bagi anda yang perlu merekod Pelanggan ini adalah sistem yang sesuai. Contoh sesuai adalah kedai perabot di mana anda perlu data pelanggan untuk penghantaran kemudian hari. Jualan online telah ditukar menjadi jualan pelanggan. Konsepnya masih sama saja nama sahaja diubah. Tetapi sistem ini menyokong penggunaan barcode scanner. Masih ada terdapat rekod Asas Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


7. Version 4.0 BE (untung by item pelanggan)Klik imej untuk besarkan

Terdapat Column Untung di sheet Jualan. Kiraan ini adalah automatik dari perbezaan harga belian dan jualan. Anda tidak perlu susah untuk mengira untung per item yang terjual. Jumlahkan sahaja pada hujung bulan atau pada bila-bila masa. Jualan online ditukar kepada Jualan Pelanggan. Sama seperti sistem no. 6 tambahan pada untung bagi tiap item. Sistem ini menyokong penggunaan barcode scanner. Masih ada terdapat rekod Asas Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


8. Version 4.0 BE (untung by item)Klik imej untuk besarkan

Terdapat Column Untung di sheet Jualan. Kiraan ini adalah automatik dari perbezaan harga belian dan jualan. Anda tidak perlu susah untuk mengira untung per item yang terjual. Jumlahkan sahaja pada hujung bulan atau pada bila-bila masa. Sistem ini menyokong penggunaan barcode scanner. Masih ada terdapat rekod Asas Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


9. Version 4.1 (runcit Bayaran hutang)Klik imej untuk besarkan

Ada dua tambahan pada sistem ini iaitu Jualan pelanggan dan Jualan Pelanggan Hutang. Jualan Hutang akan direkod pada sheet lain kerana ini belum menjadi pendapatan sebenar lagi cuma stok sudah berkurangan. Rekod hutang disimpan kemas dan sistematik. Rekod pelanggan yang buat bayaran boleh di kemaskini pada bila-bila masa. Beza dengan versi sebelum ini adalah Jualan Item pada versi ini boleh dipilih sehinggan 30 item. Masih ada terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


10. Version 4.1 BE (xda diskaun runcit)Klik imej untuk besarkan

Fokus versi ini kepada jualan runcit. Terdapat pilihan 20 item untuk dipilih. Tiada ruangan untuk meletak diskaun pada total. Versi ini menyokong penggunaan Barcode Scanner. Masih ada terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


11. Version 4.1 BE (runcit)Klik imej untuk besarkan

Fokus versi ini kepada jualan runcit. Terdapat pilihan 20 item untuk dipilih. Sebelum buat total boleh letak diskaun jika ada. Versi ini menyokong penggunaan Barcode Scanner. Masih ada terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo


12. Version 4.2 (warna)Klik imej untuk besarkan

Versi kali ini adalah berkaitan dengan warna. Sangat sesuai bagi peniaga menjual barangan yang ada rekod warna. Masih ada terdapat rekod Asas Jualan Runcit, Belian, Ambilan dan Pulangan. Belian untuk menambah stok dari pembekal, Ambilan jika diambil untuk kegunaan sendiri dan Pulangan jika barang rosak kepada pembekal.

Harga : RM100.00

Download Demo